Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Tel.: (36-1) 395-9081 * E-mail:
EN English ES Español JP Japanese RU Russian
 • A- A A+

 • Tesztoszteron RIA-készlet (RK-61M)

  A tesztoszteron [125I] készlet humán szérum tesztoszteron tartalmának direkt meghatározására szolgál. A kötött antigén elválasztása mágneses immunoszorbens segítségével történik. A készlet 100 meghatározásra elegendő reagenst tartalmaz, amellyel két párhuzamos mérés esetén 41 minta tesztoszteron koncentrációja határozható meg, a 0-35 nmol/l (0-10 ng/ml) mérési tartományban.

  Bevezetés

  A szérum tesztoszteron szintjének meghatározása felvilágosítást nyújt különböző patológiás esetekben. A tesztoszteron szint emelkedése

  férfiaknál
  • - pubertás praecox,
  • - a 21-hidroxiláz enzim veleszületett hiánya,
  • - funkcionális vagy daganatos eredetű mellékvesekéreg-túlműködés (pl. Cushing-szindróma),
  • - testicularis daganat
  nőknél
  • - endometriumcarcinoma,
  • - ovariumcarcinoma,
  • - Stein-Leventhal-szindróma,
  • - funkcionális vagy daganatos eredetű mellékvesekéreg-túlműködés (pl. Cushing-szindróma),
  • - a hirsutismus egyes eseteiben,
  • - ACTH és glukokortikoidkezelés

  esetében.

  A férfiaknál tesztoszteron szint csökkenése tapasztalható
  • - a primer vagy szekunder hypogonadismus,
  • - anorchismus, agonadismus,
  • - Klinerfelter-szindróma,
  • - Kallman-szindróma,
  • - májcirrózis
  nőknél
  • - 40 év feletti életkor,
  • - menopausa utáni állapot

  esetében.

  A mérés elve

  A tesztoszteron mennyiségi meghatározására alkalmas jelen készlet működése a kompetitív radioimmunoassay elvén alapul. A 125I-dal jelzett állandó mennyiségű tesztoszteron vetélkedik a mintában jelenlevő (mérendő) jelzetlen tesztoszteronnal a korlátozott számú antitest kötőhelyekért. A reakció lejátszódása után a rendszerhez adott szilárd fázisú mágneses immunoszorbens az antitesthez kötött antigént megköti. A kötött antigén a szabad (antitesthez nem kötött) antigéntől a szilárd fázis mágneses térben vagy centrifugálással történő ülepítésével és a felülúszó eltávolításával választható el. Az antitesthez kötött jelzett tesztoszteron radioaktivitása, amely fordítottan arányos a minta tesztoszteron koncentrációjával, gamma-számlálóval mérhető.

  A standardok relatív kötésértékei és koncentrációi ismeretében szerkesztett mérő-(standard)-görbéről, a minták relatív kötésértékei alapján, azok tesztoszteron koncentrációja meghatározható.

  A készlet tartalma

  1 üveg   125I-TRACER, oldat
      1 ml etanolos oldat, radioaktivitása < 150 kBq
  1 üveg   ANTISZÉRUM, liofilizált, 0,05% mertiolát tartósítóval
  6 üveg   STANDARD(1-6), liofilizált 500 ľl humán savó, 0,1% nátrium azid tartósítóval,
      koncentrációjuk 0 (S1), 0,43 (S2), 1,73 (S3), 4,3 (S4), 17,3 (S5), 35 (S6), nmol/l
  1 üveg   ELLENŐRZŐ SZÉRUM, liofilizált 500 ľl humán savó, 0,1% nátrium azid tartósítóval.
      Az ellenőrző szérum koncentrációját a kísérő minőségellenőrzési bizonylat tartalmazza.
  1 üveg   FOSZFÁTPUFFER, felhasználásra kész
      24 ml pufferes oldat, 0,1% nátrium azid tartósítóval.
  1 üveg   MÁGNESES IMMUNOSZORBENS szuszpenzió, felhasználásra kész,
      55 ml puffer-alapú szuszpenzió, 0,1% nátrium azid tartósítóval.
       
      - minőségellenőrzési bizonylat
       
      - használati utasítás

  A készlet felhasználásához szükséges anyagok és eszközök

  • - műanyagcsövek és csőtartó
  • - adagoló pipetták, 50, 100, 200 és 500 ľl-es eldobható műanyag hegyekkel
  • - örvénykeverő (vortex)
  • - mágneses ülepítő berendezés kémcsőtartóval (pl. Amerlex-M szeparátor), vagy hűthető centrifuga
  • - papírvatta
  • - gamma-számláló
  Ajánlott:
  • - sorozat-adagoló (ismétlő) pipetta (pl. Eppendorf)
  • - orbitális keverő

  A mérendő minták gyűjtése és tárolása

  A vizsgálandó szérummintákat a más, ugyancsak szérumot igénylő laboratóriumi vizsgálatoknál követett módon készítjük el. Amennyiben a tesztoszteron meghatározás a minta-vételt követő 1-2 napon belül megtörténik, a mintákat +2 – +8°C-on, későbbi felhasználás esetén -18°C-on mélyhűtve tartjuk.

  Lipémiás, hemolizált, vagy más szempontból rendellenes szérumot ne használjunk mérésre.

  A reagensek előkészítése

  Általános megjegyzés: egyrészt a liofilizált anyagok tökéletes oldódásának elősegítése, másrészt az oldatok homogenizálásának biztosítása érdekében ajánlatos örvénykeverőt vagy óvatos, de alapos rázogatást alkalmazni, ügyelve a habzás elkerülésére. A rekonstituált oldatokat legalább 20 percig még ne használjuk fel.

  A foszfátpuffer oldat és a mágneses immunoszorbens szuszpenzió használatra kész.

  TRACER
  A tracer oldatot közvetlenül a felhasználás előtt a pufferoldat egy részével meghígítva öntsük át a puffer üvegébe.

  ANTISZÉRUM
  A liofilizált antiszérumot rekonstituáljuk 10 ml desztillált vízzel.

  STANDARD
  A liofilizált standardokat rekonstituáljuk 500-500 ľl desztillált vízzel.

  ELLENŐRZŐ SZÉRUM
  A liofilizált ellenőrző szérumot rekonstituáljuk 500 ľl desztillált vízzel.

  A meghatározás menete

  (ld. folyamatábra, 1. táblázat)

  1. Hagyjuk az összes reagenst szobahőmérsékletre melegedni.
  2. Jelöljünk meg két-két műanyag csövet az alábbi célra:
   összes beütésszám (T)
   nem specifikus kötés (NSB)
   standard (S1-6) (S1 = B0)
   ellenőrző szérum (C)
   vizsgálandó minták (Mx)
  3. Felhasználás előtt a mintákat és az összes reagenst alapo-san homogenizáljuk, de kerüljük el a habzást.
  4. Mérjünk 100 ľl desztillált vizet az NSB jelű csövekbe.
  5. Mérjünk 50 ľl STANDARDot (S1-6), illetve ELLENŐRZŐ SZÉRUMot (C), és szérummintát (Mx) a megfelelő csövekbe.
  6. Mérjünk minden csőbe 200 ľl 125I-TRACER oldatot.
  7. Mérjünk minden csőbe 100 ľl ANTISZÉRUM oldatot, kivéve a T és NSB jelű csöveket.
   A kinetikus effektus kiküszöbölése érdekében az utolsó reagens hozzáadásának időtartamát a lehetséges minimumra kell szorítani. Általános szabályként ez a lépés öt percnél ne legyen hosszabb. Ez célszerűen sorozat-adagoló pipettával biztosítható.
  8. Örvénykeverővel homogenizáljuk a csövek tartalmát, kivéve a T jelű csöveket.
   Orbitális keverőt használva a kémcsövek egyedi keverésére, nincs szükség, azokat a szeparátor tartóállványában hagyva, a keverés egyszerre elvégezhető.
  9. Inkubáljuk a csöveket 3 órán keresztül szobahőmérsékleten (20-25°C).
  10. Alaposan rázzuk össze a mágneses immunoszorbenst, majd adjunk 500 ľl-t minden csőhöz, kivéve a T jelű csöveket. Ezt a műveletet legcélszerűbb ismétlő pipettával végezni.
  11. Örvénykeverővel homogenizáljuk a csövek tartalmát. Amennyiben ismétlő pipettával dolgozott, vortexelés helyett elegendő, ha a csöveket a csőtartó állvánnyal együtt enyhén összerázza. Vortexelés után inkubáljuk a csöveket 15 percig szobahőfokon.
  12. Mágneses szeparálással vagy centrifugálással válasszuk el az antitesthez kötött frakciót az alábbiak szerint.
   Mágneses szeparálás: Tegyük a csöveket, kivéve a T jelűeket, a mágneses szeparáló csőtartójába úgy, hogy mindegyik cső érintse a mágneslapot. Hagyjuk szobahőmérsékleten 5 percig állni. Ülepítés után ne távolítsuk el a kémcsőállványt a mágneslapról. A csőtartót a lappal együtt fejjel lefelé fordítva öntsük le a felülúszót, majd ebben a helyzetben helyezzük a csöveket papírvattára. A cső peremén maradt folyadékcseppeket itassuk le. Ügyeljünk arra, hogy leöntéskor a felülúszó kívülről visszafolyva ne szennyezze el a kémcsövek külső felületét.
   Centrifugálás: Centrifugáljuk a csöveket +4°C-on, 1500-2000 g-vel, legalább 15 percig. Szívjuk le (ne dekantáljuk) a felülúszót, vigyázva arra, hogy a csapadék ne keveredjen fel.
  13. Mérjük meg az egyes csövek radioaktivitását gamma-számlálóval.
  14. Számítsuk ki az eredményeket a következő fejezet szerint.

  1. táblázat A vizsgálat folyamatábrája (az adatok mikroliterben értendők)

  Csövek
  Reagensek
  Összes beütésszám
  (T)
  Nem spec.
  kötés
  (NSB)
  Standard
  (S1-S6)
  Ellenőrő szérum
  (C)
  Minták
  (Mx)
  Desztillált víz   100      
  Standard 1-6     50    
  Ellenőrző szérum       50  
  Minták         50
  125I Tracer 200 200 200 200 200
  Antiszérum     100 100 100
  Keverés, inkubálás szobahőmérsékleten 3 órán át
  Mágneses immunoszorbens   500 500 500 500
  Keverés, inkubálás szobahőmérsékleten 15 percig
  Mágneses elválasztás (5 perc), vagy centrifugálás (15 perc, 1500xg)
  Felülúszó eltávolítása, radioaktivitás mérése, eredmények kiértékelése

  Az eredmények számítása

  Számítsuk ki a párhuzamos csövek beütésszámainak középértékét.

  Számítsuk ki a B0 / T-t az alábbi egyenlettel:

    S1 cpm – NSB cpm  
  B0 / T % = ——————————- x 100
    T cpm  

  (Ez az érték a mérés egyik minőségi mutatója, amelynek kiszámítása a minta-koncentrációk meghatározásához nem feltétlenül szükséges.)/p>

  Számítsuk ki a standardok, az ellenőrző szérum és a minták kötési százalékát az alábbi egyenlettel:

    S2-6 / C / Mx cpm – NSB cpm  
  B / B0 (%) = ———————————– x 100
    S1 cpm – NSB cpm  

  Egy jellegzetes mérési adatsort foglal össze a 2. táblázat.

  Ábrázoljuk a standardokra mért beütésszámokból számított B / B0 értékeket a standard koncentrációjának függvényében (lásd az ábrát). Az így kapott standard görbéről (mérőgörbéről) olvassuk le a vizsgált minta B / B0 értékeihez tartozó koncentrációt. Egy jellemző standard görbét mutat az 1. ábra.

  2. táblázat Jellemző mérési adatok

  Csövek Beütésszám
  (cpm)td>
  Átlag
  (cpm)
  B0T
  (%)
  B / B0
  (%)
  T 39220
  41430
  40325    
  NSB 806
  792
  799   4,8
  S1
  0 nmol/l
  16844
  16740
  16792 41,6 100
  S2
  0,43 nmol/l
  13408
  13752
  13580   80,9
  S3
  1,73 nmol/l
  11128
  10530
  10829   64,5
  S4
  4,3 nmol/l
  7788
  7698
  7743   46,1
  S5
  17,3 nmol/l
  4271
  4303
  4287   25,5
  S6
  35 nmol/l
  2894
  2914
  2904   17,3
  C 6399
  6467
  6433   38,3

  1. ábra.

  Jellemző standard görbe

  (mintamérésre nem használható)

  A korszerű mérőkészülékek lehetővé teszik a radioaktivitás-mérést követő azonnali (“on-line”) számítógépes adatfeldolgozást is. A sokféle feldolgozó program közül jelen készítményhez a négyzetes (quadratic) illesztő program használatát javasoljuk, automatikus üzemmódban.

  Minőségi jellemzők

  Az assay jellemző paraméterei

  B0 / T: 45% ± 10
  NSB: 2,5 ± 1,5%
  ED-50: 1,8 ± 0,5 nmol/l
  Specificitás

  A specificitást a keresztreakcióval jellemezzük, úgy, hogy az 50%-os gátlást okozó tesztoszteron koncentráció százszorosát osztjuk a keresztreagáló anyag ugyancsak 50%-os gátlást eredményező koncentrációjával.

  tesztoszteron 100%
  5a-dihidro-tesztoszteron 35%
  5ß-dihidro-tesztoszteron 0,8%
  17ß-ösztradiol 0,01%
  kortizol 0,01%
  Várható referens tartomány:

  Férfiak : 9-38 nmol/l (2,6-11 ng/ml)
  Nők : 0,9-4,5 nmol/l (0,26-1,3 ng/ml)

  A megadott referens tartomány csak tájékoztató adatnak tekintendő, és nem helyettesítheti a készletet felhasználó laboratóriumok saját területükre jellemző normálértékének megállapítását.

  Átszámítás az SI mértékegységről

  1 nmol/l = 0,29 ng/ml
  1 ng/ml = 3,47 nmol/l

  Egyéb tudnivalók

  Tárolás

  A készlet komponensei 2-8°C között tárolhatók a lejárati időn belül.

  A készlet lejárati ideje

  A reagensek tartóssága a tracer előállításától számított 8 hétig garantált. A pontos lejárati idő a kísérő bizonylaton és a dobozcímkén van feltüntetve. A tartósság optimális kihasználására javasoljuk a laboratóriumoknak, hogy rendeléseiket a jelzési naptárhoz igazítsák.

  Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a különböző gyártási számú készletek egyes komponensei nem helyettesíthetők sem egymással, sem más gyártó tesztoszteron készletének komponenseivel.

  Biztonsági óvórendszabályok

  Radioaktivitás

  A készlet radioaktív anyagot tartalmaz. A felhasználó laboratóriumok felelőssége, hogy munkájuk során a radioaktív anyagok tárolására, felhasználására, és kezelésére vonatkozó törvényi szabályozás és hatósági előírások szerint járjanak el.

  Fertőzésveszély

  A kitben lévő humán szérumot tartalmazó komponensek előállításához felhasznált szérum HIV-Ab és HBsAg vizsgálatra negatív eredményt adott. Ennek ellenére a humán szérumot tartalmazó komponenseket potenciálisan fertőzőként kell kezelni, és az erre vonatkozó általános laboratóriumi higiénés szabályokat be kell tartani.

  Mérgező anyagok

  A készlet komponensei tartósítószerként nátrium-azidot tartalmaznak. A készlet összes nátrum-azid tartalma 82,5 mg. A nátrium-azid nemcsak mérgező anyag, de belőle rézzel, vagy ólommal érintkezve robbanásveszélyes azidok is keletkezhetnek. A mérgezés a laboratóriumi munkák általános biztonsági előírásainak betartásával kerülhető el. A nehézfém-azidok keletkezésének megakadályozására a nem-radioaktív hulladék reagenseket nagy mennyiségű vízzel öblítve juttassuk a csatorna hálózatba.

  Honlaptérkép
  A weboldallal (www.izotop.hu) kapcsolatos észrevételeit a következõ címre küldje: webmaster@izotop.hu