Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Tel.: (36-1) 395-9081 * E-mail:
EN English ES Español JP Japanese RU Russian
 • A- A A+

 • Miniray – használati utasítás

  A mérés módja

  Bekapcsolás

  A készülék előlapján található gomb benyomásával történik. A gombot mindaddig nyomva kell tartani amíg a mérést folytatni kívánjuk.

  Nyílt készítményekkel dolgozó laboratóriumokban, illetve ahol a készülék sugárszennyeződésének veszélye fennáll célszerű a műszert egy átlátszó műanyag zacskóba tenni, amit szennyeződés esetén egyszerűen lehet cserélni. Ezzel megtakarítható a dekontaminálásra fordítandó idő.

  Mérés

  A készülék homloklapjával párhuzamosan, az LCD kijelző felett helyezkedik el a detektor (GM cső). Így mérés esetén a készülék homloklemezét közelítsük a lehető legjobban a mérni kívánt sugárzáshoz. A műszer beállására a gomb megnyomását követő 8-10 másodpercben kerül sor, amely idő alatt a gomb természetesen megnyomva tartandó. A mondott idő eltelte után olvashatjuk le a kijelzőről a mérési eredményt. Igen fontos, hogy sorozatmérések esetén minden leolvasás előtt ki kell várni ezt az időtartamot, különben a mérési eredmények nem tekinthetők függetlennek egymástól.

  Tegyük fel, hogy a fentiek szerint végzett egymást követő leolvasások a következő eredményeket adják:

  1041
  1025
  1063
  1028
  1032

  A mérési eredmények a sugárzás statisztikus jellege miatt kis mértékben eltérnek egymástól, de egy határozott középérték körül ingadoznak. Az ismeretlen középértékre jó közlelítést ad az egyes leolvasások átlaga.

  1041 +1%
  1025 -2%
  1063 +3%
  1028 -0,5%
  +1032 -0,2%
  5174 : 5 = 1035 0%

  A papíron végzett átlagolás 1035 ľSv/h értéket ad a keresett középértékre. Az egyes mérési eredmények mellett feltüntettük az átlagtól való relatív eltérést is. A példában megadott mérési eredményeket vizsgálva, azt tapasztaljuk, hogy azok bármelyikét megadhattuk volna végeredményként, hiszen az átlagtól ą5%-nál nem térnek el jobban.

  A papíron végzett átlagolás akkor ajánlható, ha az ingadozás különösen nagy. A relatív ingadozás annál nagyobb, minél kisebb a mért érték. Ez különösen a háttérmérés esetén áll fenn.

  A készülék detektora a béta sugárzást is érzékeli. Ha felmerül annak a lehetősége, hogy kevert térben (gamma és béta sugárzás együttes jelenlétében) kell dózisteljesítményt mérni, akkor egy kb. 5…10 mm vastag plexi vagy műanyag lemezzel leárnyékolhatjuk a béta sugárzást.

  Háttérsugárzás mérése

  A gombot benyomva, ha semmiféle sugárforrás nem található a közvetlen környéken, a háttérsugárzást fogjuk mérni. Mivel a háttérsugárzás meglehetősen kicsi, ezért a kijelzőn egymástól igencsak különböző értékek jelennek meg. Ennek magyarázata az, hogy a detektorra beérkező részecskék között eltelő idő és a mérési időállandó összemérhető. Ezért, hogy mégis helyes mérési eredményt lehessen kapni, élni kell az előzőekben megismert átlagolási módszerrel. Megjegyezzük, hogy az 1,00 ľSv/h alatti tartományban a műszer által jelzett érték nem tekinthető hitelesnek.

  Példa:

  Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva, mondjuk 100 másodpercig! Tíz másodpercenként olvassa le a kijelzőn található számot és írja fel! Tegyük fel, hogy az egymás utáni leolvasások a következő értékeket szolgáltatják:

  Sorszám Leolvasás ideje
  [sec]
  Leolvasás
  1. 10. 0,24
  2. 20. 0,35
  3. 30. 0,22
  4. 40. 0,13
  5. 50. 0,14
  6. 60. 0,24
  7. 70. 0,31
  8. 80. 0,01
  9. 90. 0,09
  10. 100. 0,16
  Összesen 1,89

  Számítsuk ki a mérési eredmények átlagát!

  1,89 / 10 = 0,19 µSv/h

  Tehát az adott helyen, az adott időpontban a héttérsugárzás által produkált dózisteljesítmény 0,19 µSv/h.

  Az átlagot összehasonlítva az egyes mérési eredményekkel igen nagy eltérést tapasztalhatunk. Ez indokolja, hogy valós mérési eredménynek csak az átlagot fogadjuk el.

  Telepcsere

  Alkáli-mangán telepek használata esetén a készülék több mint 100 üzemórán keresztül képes működni. Az elem kimerülését jelzi, ha a műszer bekapcsolt állapotában a kijelzőn megjelenik a LO BAT felirat. Ebben az esetben a kijelzett értéket nem tekinthetjük mérési eredménynek. A mérést csak a telep cseréje után szabad folytatni.

  A telep cseréje az alábbiak szerint történhet:

  • - A készüléket fektessük az előlapjára!
  • - A doboz hátlapjának alsó részén lévő két csavar kivétele után vegyük le a teleptartó fedelét!
  • - A régi elemet távolítsuk el!
  • - Helyezzük be az új elemet a teleptartóban található polaritás-jelzésnek megfelelően!
  • - Csavarozzuk vissza a teleptartó fedelét!
  • - Bekapcsolással ellenőrizzük a műszer üzemképességét!

  Az üzemkészség egyszerűen ellenőrizhető úgy, hogy bekapcsolva tartjuk a készüléket egészen addig, amíg a háttérsugárzásból egy részecske eléri a detektort. Erre valószínüleg több másodpercig kell várni. Ekkor hangjelzést hallunk és egyide-jűleg a kijelzőn is megjelenik egy nullától különböző számérték.

  VIGYÁZAT!

  A készüléket csak az elem kivétele után szabad szétszedni, mert a belsejében működés közben nagyfeszültség van!

  Karbantartás

  A készülék a telepcserén kívül az alábbi karbantartási feladatok elvégzését igényli:

  1. Hitelesítés

  A mérésekre vonatkozó szabványok ill. törvényes rendelkezések előírják, hogy joghatással járó mérést csak hiteles mérőeszközzel lehet végezni. Az ilyen mérésekhez a készüléket az előírások szerint kétévenként hitelesíttetni kell. A hitelesítést az Országos Mérésügyi Hivatal illetékes osztályánál lehet megrendelni.

  2. GM-cső csere

  A GM-cső elhasználódásának függvényében, illetve öt évenként az elhasználódástól függetlenül.

  3. Tisztítás

  Szappanos, nedves ruhával illetve alkoholos letörléssel lehetséges. Mosni nem szabad!

  Miniray – műszaki adatok

  A radioaktív sugárzással kapcsolatos alapfogalmak

  Vissza a Miniray ismertetőoldalra

  Műszaki leírás és használati utasítás (letölthető pdf-formátumban)

  Honlaptérkép
  A weboldallal (www.izotop.hu) kapcsolatos észrevételeit a következõ címre küldje: webmaster@izotop.hu