Cím: 1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33. * Tel.: (36-1) 395-9081 * E-mail:
EN English ES Español JP Japanese RU Russian
 • A- A A+

 • Technikai információk

  Definíciók

  Zárt sugárforrás:

  Tokba zárt vagy egy másik anyaghoz szilárdan kötődő radioaktív anyag, amelynek tokja vagy megkötő anyaga elég erős ahhoz, hogy biztosítsa a zárt sugárforrás zártságát a tervezéskor figyelembe vett alkalmazási és igénybevételi körülmények között. (MSZ ISO 2919)

  Aktivitás:

  A sugárforrások aktivitása un. “névleges aktivitás”. Névleges aktivitás: a sugárforrás aktivitásának az előállító által megadott közelítő értéke, amely a méréstől és számítástól függően eltérhet a sugárforrásba beépített radioaktív anyagban lévő specifikált nuklid magátalakulásainak időegységre vonatkoztatott számától.

  Az aktivitás megengedett eltérése: ± 10%.

  Szolgálati idő:

  Szolgálati idő (recommended working life: “RWL”) a gyártó által meghatározott az az időtartam, amelynek letelte után a sugárforrást ki kell vonni a forgalomból.

  Az időtartam meghatározására vonatkozó információk a sugárforrás vizsgálati jegyzőkönyveiben találhatók. A szolgálati idő meghatározásakor figyelembe kell venni a radionuklid toxicitását, kémiai formáját, a sugárforrás kezdeti aktivitásának nagyságát, a sugárforrás konstrukcióját (tok típusa, anyaga, sugárforrás belső kialakítása, stb.), a radionuklid felezési idejét, a várható felhasználási körülményeket, valamint az üzemeltetéssel kapcsolatos tapasztalatokat.

  A kapcsolat a névleges aktivitás és a dózisteljesítmény között minden radionuklidra vonatkozóan különböző, mértéke függ az egyes nukleáris átalakulás által kibocsátott sugárzás típusától és mennyiségétől.

  Összefüggés a névleges aktivitás és dózisteljesítmény között

  Radionuklid Névleges aktivitás Besugárzási dózisteljesítmény levegőben, 1 m távolságra (közelítő érték)
  Kobalt-60 37 GBq (1 Ci) 9,31 x 10-8 A/kg (1,30 R/h)
  Iridium-192 37 GBq (1 Ci) 3,38 x 10-8 A/kg (0,48 R/h)

  Radioaktivitás és elnyelt dózis meghatározása SI mértékegységben

  Fizikai mennyiség SI mértékegység Hagyományos mértékegység Átváltás
  Radioaktivitás Becquerel (Bq) Curie (Ci) 1 Ci = 3.7×1010 Bq
  1 Bq = 2.70×10-11 Ci
  Besugárzási dózis A/kg R/h 1R/h = 7,167 x10-8 A/kg

  ZÁRT SUGÁRFORRÁSOK IGÉNYBEVÉTELI OSZTÁLYÁNAK KIVÁLASZTÁSA

  A sugárforrás tipikus alkalmazási területe Az igénybevétel fajtájának megfelelő
  igénybevételi osztályok
  Hőhatás Nyomás Ütés Rázás Szúrás
  Ipari radiográfia
  1. zárt sugárforrás védelem nélkül 4 3 5 1
  2. zárt sugárforrás védelemmel 4 3 3 1 3
  Orvosi alkalmazások
  1. radiográfia 3 2 3 1 2
  2. teleterápia 5 3 5 2 4
  3. belső testüreg besugárzás 5 3 2 1 1
  4. felületi aplikátorok 4 3 3 1 5
  Közepes és nagyenergiájú
  γ -sugárforrással üzemelő berendezések
  1. zárt sugárforrás védelem nélkül 4 3 3 3 3
  2. zárt sugárforrás védelemmel 4 3 2 3 2
  Kisenergiájú ß, γ vagy fluoreszcencia analízishez alkalmas
  röntgensugárforrással működő készülékek
  (a gázzal töltött sugárforrások kivételével)
  3 3 2 2 2
  Radioaktív karottázs 5 6 5 2 2
  Hordozható nedvesség- és sűrűségmérők
  (kézben vihetők vagy targoncán szállíthatók)
  4 3 3 3 3
  Általános rendeltetésű neutron források
  (Reaktorok beindításához szükséges neutronforrások kivételével)
  4 3 3 2 3

  VIZSGÁLATI ELŐÍRÁSOK AZ EGYES IGÉNYBEVÉTELI OSZTÁLYOKRA

  Igénybevétel
  fajtája
  1. 2. 3. 4. 5. 6.
  Hőhatás Vizsgálat nélkül -40°C (20 min)
  +80°C (1 h)
  -40°C (20 min)
  +180°C (1 h)
  -40°C (20 min)
  +400°C (1 h)
  és hősokk 400°C-ról 20°C-ra
  -40°C (20 min)
  +600°C (1 h)
  és hősokk 600°C-ról 20°C
  -40°C (20 min)
  +800°C (1 h)
  és hősokk 800°C-ról 20°C
  Külső nyomás 0.025 MPa-tól
  légköri nyomásig
  0.025 MPa-tól
  2.0 MPa-ig
  0.025 MPa-tól
  7.0 MPa-ig
  0.025 MPa-tól
  70 MPa-ig
  0.025 MPa-tól
  170 MPa-ig
  Ütés
  1 m
  magasról
  50 g 200 g 2.0 kg 5.0 kg 20.0 kg
  Rázás 3 x (10 min) 25-500 Hz frekvenciatartományban
  49.05 m/s2 (5g) gyorsulással
  az amplitúdó csúcsán
  3 x (10 min) a 25-50 Hz frekvenciatartományban
  49.05 m/s2 (5g) gyorsulással
  az amplitúdó csúcsán az 50-90 Hz frekvenciatartományban
  csúcstól csúcsig 0,635 mm amplitúdóval;
  a 90-500 Hz frekvenciatartományban az amplitúdó csúcsán
  98,1 m/s2 (10g) gyorsulással
  3 x (30 min) a 25-80 Hz frekvenciatartományban
  csúcstól csúcsig 1,5 mm-es amplitúdóval  A 80-2000 Hz frekvencia-tartományban az amplitúdó
  csúcsán 196,2 m/s2 (20g) gyorsulással
  Szúrás
  1 m
  magasról
  0.001 kg 0.01 kg 0.05 kg 0.3 kg 1.0 kg

  Vizsgálatok

  Vizsgálati eljárások a sugárforrások zártságának és felületi szennyezettségének ellenőrzésére az ISO 9978 szabvány előírásai szerint:

  Nedves dörzsmintavétel vizsgálat

  A sugárforrás tok felületét olyan oldószerbe mártott vatta vagy szűrőpapír tamponnal kell megdörzsölni, amely a beépített izotópot jól oldja, a tok anyagát pedig nem oldja. Ha a dörzsminta aktivitása nem haladja meg a 185 Bq (0.005 µCi) értéket a sugárforrás szennyezettség mentesnek tekinthető.

  Ultrahangos vizsgálat

  A sugárforrást legalább ultrahangos tisztító berendezés tartályába kell helyezni, és fél órán át olyan oldatban rázatni, amely a beépített izotópot jól, a tok anyagát viszont nem oldja. Az oldat hőmérsékletének 70 C0 kell lenni. A sugárforrás szennyezettség mentes ill. zárt, ha az oldat aktivitása nem haladja meg a 185 Bq (0.005 µCi) értéket.

  Légbuborék vizsgálat

  A sugárforrást etilénglikol, glicerin, vagy más megfelelő oldatba kell helyezni úgy, hogy a sugárforrás a folyadék felszínétől legalább 5 cm-re legyen. A folyadék felületére ható nyomást 15-25 kPa alá kell csökkenteni és 1 perc időtartamig ott tartani. A sugárforrás zárt, ha a forrásból ezen idő alatt nem távozik légbuborék.


  Prototípus vizsgálat

  A sugárforrások egyedi vizsgálatán kívül minden típusú sugárforrás igénybevételi követelményeinek megfelelő vizsgálatokat is el kell végezni. A vizsgálatokat és a sugárforrások igénybevétel szerinti osztályba sorolását az MSZ ISO 2919 szabvány szerint végezzük.

  Különleges formájú radioaktív anyag vizsgálata

  A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) előírásainak megfelelő vizsgálatok.

  Honlaptérkép
  A weboldallal (www.izotop.hu) kapcsolatos észrevételeit a következõ címre küldje: webmaster@izotop.hu